Kulturbloggen Bernur skriver om Fågeln i kejsarens träd

Bernur är en av Sveriges mest ansedda kulturbloggar. Extra roligt med en lång och positiv text om Fågeln i kejsarens träd. ”Den är betydligt mer ambitiös än den gängse debutanten, i sitt utnyttjande av en avancerad berättarteknik och perspektivbyten /… / Han leker med våra föreställningar om vad som är fiktion och vad som är essä – så där som Borges gör, och precis som när man läser Borges börjar det snart svindla, vid introduktionen av bifigurer och inskjutna partier med böcker av påhittade författare /… / Att försöka greppa över så här mycket är vanskligt, men Eklund ska ha all heder för att han vill göra mer än att bara berätta sin historia rakt upp och ned. Jag tjusas av de intrikata spåren, samtidigt som jag stör mig av att marken är så obekant /… / Fågeln i kejsarens tid är en labyrint, som med sina gåtfulla bryderier lyckas vara så där undanglidande som god skönlitteratur ska vara, samtidigt som dess resonemang är så där hållbara som fackprosa ska vara … ”
Läs mer