Drömmar från provinsen recenserad i BTJ-häftet

”Tomas Eklunds språk är såväl klart och avskalat som fantasifullt och extravagant. Han förmår verkligen att fånga undantagstillstånden i mänskliga psyken. Är det människorna som inte passar in i samhället eller är det samhället som inte är anpassat åt människorna? Berättelserna griper tag i läsaren och ställer viktiga frågor om de mänskliga livsvillkoren i det nutida samhället.”
Läs mer