Drömmar från provinsen finns att köpa nu

Läs mer på Drömmar från provinsens boksida. Där hittar du även länkar till nätbokhandel och till smakprov. Inom kort kommer Drömmar från provinsen dessutom att finnas i några utvalda Stockholms-boklådor.