Trial

  • Titel: Trial
  • ISBN: 978-91-98016-3-9
  • Författare: Maria Curtis
  • Antal sidor: 65
  • Läs smakprov

Trial är dikter om sorg präglade av förlusten av en mor. Är det möjligt att förstå det oförklarliga? Samlingen speglar den oundvikliga prövning som sker när du möter döden och förlorar någon nära. Av Maria Curtis.

Maria Curtis bor i Stockholm. Trial är hennes första diktsamling och är skriven på engelska.

Trial is a collection of poems about the loss of a mother. Is it possible to understand the unexplainable? What does it mean to question our role on earth? The poet takes an unexpected journey, defined by pain, love and grace.

Maria Curtis lives in Stockholm, Sweden. Trial is her first collection of poems.